Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

Bobrowniki, dnia 07.01.2009r.

Informacja o wypłacie zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy Bobrowniki informuje, ze w dniach 17-18 listopada 2008 roku w kasie Urzedu Gminy wypłacany będzie zwrot podatku akcyzowego.

Informacja o wypłacie zasiłków stałych

Urząd Gminy Bobrowniki informuje, że w dniu 14 listopada 2008 roku w kasie Urzędu Gminy wypłacane będą zasiłki stałe.

Informacja o wypłacie stypendiów szkolnych

Urząd Gminy Bobrowniki informuje, że w dniach 12-13 listopada 2008 roku w kasie Urzędu Gminy będą wypłacane stypendia szkolne.

Informacja o dniu wolnym od pracy

Bobrowniki, dnia 03.11.2008r. I N F O R

Informacja

I N F O R M A C J A W dniu 02.05.2008r. (piątek) Urzad Gminy bedzie nieczynny (wolne za przypadające w dzień wolny od pracy święto 3 Maja).