Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Hali Sportowej wraz z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach

 

Bobrowniki, dnia 14 października 2008 roku

UG.341/6/2008

Z a w i a d o m i e n i e

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1665 z 2007 roku) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Budowa Hali Sportowej wraz z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Nr ogłoszenia w BZP 210747-2008.

wybrano jako najkorzystniejszą – ofertę oznaczoną nr  3 złożoną przez wykonawcę: Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum Spółka Budowlano-Usługowa „Budex” Cackowski, Lutomirski, Narowski, Politowski, Sp.j. 87-600 Lipno ul. Budowlana 3

Członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „Sanmel” Sp. z o.o. 87 – 300 Brodnica ul. Świerkowa 3Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca jw. wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, które zostały określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100,00) w oparciu
o kryterium oceny ofert (cena 100%) określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informacja dotycząca wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny, porównaniem złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cenowym

Razem liczba punktów

 

1.

„BUDOROL” Sp. z o.o. ul. Ciechocińska 23

87 – 730 Nieszawa

 

84,72

 

84,72

 

2.

Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji

Sekulski Janusz

ul. Sucharskiego 8/45; 09 – 200 Sierpc

 

95,67

 

95,67

 

4

Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne

REMBUD” Sp. z o.o. ul. Kruszyńska 1b ;87 – 800 Włocławek

 

82,70

 

82,70

 

5.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowo-Produkcyjne „PRZEMBUD” Sp. z o.o. ul. Falbanka 18 87 – 800 Włocławek

 

 

84,72

 

84,72

 

6.

„WIKSBUD” Sp. z o.o. ul. Okrzei 7

87 – 600 Lipno

 

 

 

95,86

 

95,86

 

7.

Konsorcjum Firm PROMAR Sp. z o.o. ul. Kościuszki 27

85 – 079 Bydgoszcz ; „Rogatti” Przedsiębiorstwo Budowlane Tomasz Rogatty ul. Piotrkowskiego 15/7 85 – 098 Bydgoszcz

 

57,78

 

57,78

 

8.

„Budrox” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych Sp. z o.o. ul. Płocka 44a; 09 – 500 Gostynin

 

74,16

 

74,16 

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.10.2008r.
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 października 2008 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 4599
14 października 2008 13:20 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.