Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20.12.2012r w sprawie budżetu na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...

Uchwała Nr XIII/86/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2012-2025

Uchwała NrXIII/86/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20.12.2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2012–2025 Na podstawie art. 226, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.

Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20.12.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2012 rok

Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20.12.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2012 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pk 4, pkt 9 lit.d, lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz a

Uchwała NR XII/84/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów i najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad określania wyskości czynszu na dzierżawę i najem

UCHWAŁA NR XII/84/2012 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów i najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz określania wysokości czynszu za dzierżawę i najem. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit a ustawy z