Uchwały Rady (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 06.12.2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2010 rok

Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 06.12.2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2010 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pk 4, pkt 9 lit.d, lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 211, 212, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia...

Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie: powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy

U C H W A Ł A Nr II/9/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie : powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. Na po

Uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie: wyboru komisji rewizyjnej

U C H W A Ł A Nr II/8/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie : wyboru komisji rewizyjnej. Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: wyboru Przedstawicieli Gminy Bobrowniki do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

U C H W A Ł A Nr II/7/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie: wyboru Przedstawicieli Gminy Bobrowniki do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowniki

U C H W A Ł A Nr II/6/ 2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowniki &n

Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie:diet dla sołtysów

U C H W A Ł A Nr I/5/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie : diet dla sołtysów. Na podstawie art. 37b, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,

Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie: diet dla radnych

U C H W A Ł A Nr I/4/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie : diet dla radnych. Na podstawie art. 25, ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, po

Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia diety dla Pana Mariana Gajewskiego z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy

U C H W A Ł A Nr I/3/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie: ustalenia diety dla Pana Mariana Gajewskiego z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy. &nb

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2010r. w sparwie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki

U C H W A Ł A Nr I/2/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2010 roku W sprawie : wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki. Na podstawie art. 19, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz

Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki

U C H W A Ł A Nr I/1/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2010 roku W sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki. Na podstawie art. 19, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, p