Uchwały Rady (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Gminę Bobrowniki Porozumienia z Gminą Wielgie, Gminą Chrostkowo, Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Gminą M.....

UCHWAŁA Nr VII/46/2011 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Gminę Bobrowniki Porozumienia z Gminą Wielgie, Gminą Chrostkowo, Miastem i Gmi

Uchwała Nr VII/43/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomośći

UCHWAŁA Nr VII/46/2011 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Gminę Bobrowniki Porozumienia z Gminą Wielgie, Gminą Chrostkowo, Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą, Gminą Kikół, G

Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10.11.2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2011 rok

Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10.11.2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2011 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pk 4, pkt 9 lit.d, lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 211, 212, 235-237, ustawy z dnia 27...

Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10.11.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2011-2016

Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10.11.2011r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2011–2016 Na podstawie art. 226, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 15...