Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 16/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 22 lipca 2008 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16 /2008 Wójta Gminy Bobrown

Zarzadzenie nr 11/2008 Wójta gminy Bobrowniki z dnia 12.05.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok

Zarządzenie nr 11/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 12.05.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok. Na podstawie art.188, ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr