Zarządzenia (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 15 grudnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 39/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 15 grudnia 2010 roku Na podstawie art. 33, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 129 § 1 i art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94...

Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji pn. "Odbudowa i przaebudowa......

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji pn: „Odbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w miej

Zarządzenie nr 37/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 13.12.2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2010 rok

Zarządzenie nr 37/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 13.12.2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2010 rok. Na podstawie art. 257 pkt 1, art.258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr Nr 157, poz. 1240), oraz parag. 9,

Zarządzenie nr 36/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

ZARZĄDZENIE Nr 36/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 04 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277 z 2010 roku)

Zarządzenie nr 35/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 19.11.2010r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Bobrowniki na 2010 rok

Zarządzenie nr 35/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 19.11.2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2010 rok. Na podstawie art. 257 pkt 1, art.258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr Nr 157, poz. 1240), oraz parag. 9,

Zarządzenie nr 33/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok

Zarządzenie nr 33/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach...

Zarządzenie nr 32/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie projektu budżetu Gminy Bobrowniki na 2011 rok

Zarządzenie nr 32/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie projektu budżetu Gminy Bobrowniki na 2011 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o...

Zarządzenie nr 31/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 21.10.2010 roku w sparwie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki

Zarządzenie nr 31/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 21.10.2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2010 rok. Na podstawie art. 257 pkt 1, art.258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr Nr 157, poz. 1240), oraz parag. 9,

Zarządzenie nr 30/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 12.10.2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2010 rok

Zarządzenie nr 30/2010 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 12.10.2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2010 rok. Na podstawie art. 257 pkt 1, art.258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr Nr 157, poz. 1240), oraz parag. 9,