Zarządzenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 50/2012 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14.12.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2012 rok

Zarządzenie nr 50/2012 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14.12.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2012 rok. Na podstawie art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczn

Zarządzenie nr 49/2012 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 05.12.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2012 rok

Zarządzenie nr 49/2012 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 05.12.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2012 rok. Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Zarządzenie nr 46/2012 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 28.11.2012 roku w sparwie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2012 rok

Zarządzenie nr 46/2012 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 28.11.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2012 rok. Na podstawie art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczn

Zarządzenie nr 45/2012 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 20.11.2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2012 rok

Zarządzenie nr 44/2012 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana

Zarządzenie nr 44/2012 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025

Zarządzenie nr 44/2012 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana

Zarządzenie nr 43/2012 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 rok

Zarządzenie nr 43/2012 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie projektu budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmi

Zarządzenie nr 42/2012 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 15.11.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2012 rok

Zarządzenie nr 42/2012 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 15.11.2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2012 rok. Na podstawie art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz