Aktualności

Fundusze zewnętrzne pozyskane w Gminie Bobrowniki - 2016 rok

Podsumowaliśmy środki zewnętrzne zakontraktowane w roku 2016 na realizację przedsięwzięć rozwojowych - 3 infrastrukturalnych oraz 2 technicznych na koszty tworzenia dokumentacji planów gospodarki niskoemisyjnej i rewitalizacji, których owocem będą kolejne projekty w następnych latach.  

 PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE ZAKONTRAKTOWANE W 2016 ROKU

Nazwa przedsięwzięcia

Źródło dofinansowania

 

Wartość całkowita

Zatwierdzone środki dofinansowania

Czas wykonania

Przebudowa drogi gminnej we wsi Bobrownickie Pole – Etap I

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

159 785,86 zł.

 

101 771,00 zł.

 

2016

Usunięcie barier dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniu sanitarno - higienicznym wraz z wymianą drzwi zewnętrznych w wejściu głównym Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

13 245,57 zł.

 

6 622,78 zł.

 

2016 – 2017

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Bobrowniki wraz z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji

 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

 

65 200,00 zł.

 

58 680,00 zł.

 

2016 – 2017

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,7000 km w obrębie geodezyjnym Bobrowniki cz. dz. nr 514 (część druga)

Środki Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z opłat za wyłączenie gruntów z użytkowania rolnego

 

135 771,09 zł.

 

61 750,00 zł.

 

 

2015 – 2016

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 

23 928,00 zł.

 

11 964,00 zł.

 

2015 – 2016

 

RAZEM:

240 787,78 zł.

 

 

 

W minionym roku otrzymaliśmy również środki finansowe z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację wydarzeń integracyjnych:

- kwotę 5 tys. zł. na inicjatywę integracyjną „Przyjaźni środowisku” (konkurs ekologiczny przeprowadzony bezpośrednio po dożynkach gminnych)

- kwotę 5 tys. zł. na inicjatywę pn. „Kujawsko – Pomorska Gęsina na świętego Marcina w Gminie Bobrowniki”.

 

Ponadto w trakcie oceny jest wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy Bobrowniki i Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach”.

Informację wytworzył: Karol Kostrzewski

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.01.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Gruntami Inwestycji i Spraw Gospodarczych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Kostrzewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2017 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kostrzewski
Ilość wyświetleń: 925
10 stycznia 2017 14:11 (Karol Kostrzewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)