Protokoły z Sesji Rady - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokoł Nr 11 z XI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 lutego 2008 r.

PROTOKOŁ Nr 11 z XI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 lutego 2008 roku

Protokół Nr 10 z X Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28.12.2007.

PROTOKOŁ Nr 10 z X Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2007 roku Początek Sesji – godz. 10,00. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 11 radnych (lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu). Nieobecni radni: Pan...

Protokoł Nr 9 z IX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007 roku

PROTOKOŁ Nr 9 z IX Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007 roku Początek Sesji – godz. 10,00. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 13 radnych (lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu). Nieobecny radny Pan...

Protokoł Nr 8 z VIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 września 2007 roku

PROTOKOŁ Nr 8 z VIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 września 2007 roku Początek Sesji – godz. 10,00. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki Pan Marian Gajewski. Przywitał zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecni wszyscy radni (lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu). Na Sesji obecni...

Protokoł nr 7 z VII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 sierpnia 2007 roku

P R O T O K O Ł Nr 7 Z VII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 sierpnia 2007 roku Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady VII Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 12 radnych. Nieobecni na sesji radni: Pan Tadeusz Dankowski, Pan Sławomir...

Protokoł Nr 6 z VI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 04 maja 2007 roku

PROTOKOŁ Nr 6 z VI Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 04 maja 2007r. Początek Sesji – godzina 10,00. Obrady VI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecnych 15 radnych z tym, że radny Pan Janusz Sztuka spóźnił się 15 min. Rada może...

Protokoł nr 5 z V Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 marca 2007 roku

P R O T O K O Ł Nr 5 z V Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 marca 2007 roku Obrady V Sesji Rady Gminy Bobrowniki otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na sesji obecnych 13 radnych z tym, że radny Pan Jacek Kruszyński spóźnił się 15 min. i nie brał udziału w dwóch...

Protokoł Nr 4 z IV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 lutego 2007 roku V Kadencji (2006-2010)

P R O T O K O Ł Nr 4 z IV Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 lutego 2007 roku. Obrady IV Sesji Rady Gminy Bobrowniki otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na sesji obecnych 14 radnych (lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu). Na Sesji mogą...

Protokoł Nr 2 zII Sesji Rady Gminy Bobrowniki z dnia 04 grudnia 2006 roku (V Kadencji 2006-2010)

P R O T O K O Ł Nr 2 z II Sesji Rady Gminy Bobrowniki w dniu 04 grudnia 2006r. Obrady II Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Gajewski. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził quorum. Na Sesji obecni wszyscy radni ( z tym, że radna Pani Maria Józefkowicz spóźniła się 3 min, a radny Pan Tadeusz Dankowski spóźnił...