Udzielane zamówienia - rok 2011

Ogłoszenie o zamówieniu na ułożenie chodników z kostki brukowej w miejscowości Bobrowniki

Ogłoszenie o zamówieniu

na ułożenie chodników z kostki brukowej w miejscowości Bobrowniki

 

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10; 87 – 617 Bobrowniki ogłasza przetarg ograniczony dla firm z terenu Gminy Bobrowniki na:

 

- ułożenie chodników z kostki brukowej w ilości około 710 m²,

- ułożenie krawężników drogowych w ilości około 260 mb,

- ułożenie obrzeży chodnikowych w ilości około 460 mb.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bobrowniki pokój Nr 25 w terminie do dnia 21 lipca 2011 roku do godziny 9,00.

 

Wadium – Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2011 roku o godzinie 9,05.

 

Termin wykonania zamówienia – do dnia 15 września 2011 roku.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu robót, warunków przetargu, zawartości ofert można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 21 w dniach urzędowania w godzinach 8,00 do 14,00 lub na stronie internetowej – www.bip.ugbobrowniki.pl  tel. 54 2514903 w 40.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Bobrowniki, dnia 29.06.2011r.

 

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                         Tadeusz Grzegorzewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.06.2011r.
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 czerwca 2011 07:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1714
30 czerwca 2011 07:47 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [projekt_umowy_1.doc] do dokumentu.
30 czerwca 2011 07:46 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [form_oferty_1.doc] do dokumentu.
30 czerwca 2011 07:46 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [siwz_1.doc] do dokumentu.