Wybory ławników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wybory ławników na kadencję 2016-2019

Wkrótce dobiegnie końca czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Rada Gminy dokona jesienią wyboru nowych. W Sądzie Rejonowym we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasiądzie jeden ławnik z terenu Gminy Bobrowniki. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z podstawowymi informacjami...

Informacja o zgłaszania kandydatów na ławników.

Wybory ławników 2011 W tym roku kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja...