Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Mobilne stanowisko eksperckie w zakresie rozliczeń podatkowych za rok 2015 w Bobrownikach

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie informuje, że w związku z trwającą akcją "SZYBKI PIT", wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, w porozumieniu i we współpracy z samorządem terytorialnym w dniu 15 marca 2016 r. (wtorek) w godzinach od 9:00 do 11:00 uruchomione zostanie w Urzędzie Gminy w Bobrownikach mobilne stanowisko...

KRUS: ważne dla świadczeniobiorców osiągających dodatkowe miesięczne przychody

Od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno - rentowych. W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2016 r. o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r. wynoszącego 4 066 zł. 95 gr. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia...

Regulamin XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach Pani Alina Stawisińska zachęca dzieci i młodzież do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Gustawa Zielińskiego w Skępem. Regulamin do pobrania w załączeniu.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach

Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na wspieranie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowniki

Zarządzeniem nr 9/2016 z 10 lutego 2016 r. Wójt Gminy Bobrowniki ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na wspieranie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowniki. Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 10 lutego 2016 r.

Poradnictwo emerytalno - rentowe

ZUS Oddział Toruń informuje o poradnictwie emerytalno - rentowym dla osób pracujących w Polsce lub Niemczech. Poradnictwo odbywać się będzie w dniach 12-14 kwietnia 2016 r.