Nieudostępnione w BIP (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udostępnianie informacji nieudostępnionych w BIP

Udostępnianie informacji nieudostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że: Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez: 1.wieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu...