Nieudostępnione w BIP

Udostępnianie informacji nieudostępnionych w BIP

Udostępnianie informacji nieudostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej
Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
1.wieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy ,
2.udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy.
Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2004 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1558
29 lipca 2004 13:50 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu