Gospodarka komunalna

Wybierz rok

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miejscowościach na okres od 01-07-2016 r. do 31-12-2016 r. wraz z zasadami odbioru

Szanowni Mieszkańcy Uprzejmie informujemy o wprowadzonych zmianach w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Bobrowniki. Zmiany dotyczą sposobu segregacji odpadów. Poniżej zamieszczamy informacje o harmonogramie odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości wraz z informacją, że od dnia 01.07.2016 r. będziemy...

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

1. Taryfa za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego prowadzonego przez Gminę Bobrowniki: Cena netto - 2,18 zł/m3 brutto 2,35 zł/m3 2. Taryfa za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni za pomocą kanalizacji gminnej Cena netto - 3,57 zł/m3 brutto 3,86 zł/m3