Gospodarka komunalna (2015)

Wybierz rok

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

1. Taryfa za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego prowadzonego przez Gminę Bobrowniki: Cena netto - 2,18 zł/m3 brutto 2,35 zł/m3 2. Taryfa za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni za pomocą kanalizacji gminnej Cena netto - 3,57 zł/m3 brutto 3,86 zł/m3