Uchwały Rady (2013)

Wybierz rok

Uchwała Nr XIV/97/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: uchylenia uchwały

UCHWAŁA Nr XIV/97/2013 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: uchylenia uchwały Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,