Uchwały Rady - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XII/66/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008r.

Uchwała nr XII/66/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31.03.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pk 4, pkt 9 lit.d, lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 182, art. 184, art. 188, ust.2, art.198,...

Uchwała Nr XII/67/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego

UCHWAŁA NR XII/67/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: regulaminu wynagradza

Uchwała nr XI/63/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21.02.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok.

Uchwała nr XI/63/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21.02.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pk 4, pkt 9 lit.d, lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 182, art. 184, art. 188, ust.2, art.198,...

Uchwałą Nr XI/64/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr II/9/2006 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

U C H W A Ł A Nr XI/64/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie : zmiany uchwały Nr II/9/2006 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001...

Uchwała Nr XI/62/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Rachcinie.

Uchwała Nr XI/62/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie : likwidacji Szkoły Podstawowej w Rachcinie. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz....