Zarządzenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 5/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 04.03.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok

Zarządzenie nr 5/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 04.03.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok. Na podstawie art.188, ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 pkt1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr

Zrządzenie nr 6/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 05.03.2008r. w sprawie sprawozdania z wykonania bużetu Gminy Bobrowniki za 2007 rok

Bobrowniki, marzec 2008 Realizacja budżetu Gminy Bobrowniki w 2007 roku. Część opisowa. Budżet Gminy Bobrowniki na 2007 rok po ostatniej nowelizacji uchwałą Rady Gminy Bobrowniki Nr X/56/2007

Zarzadzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 05.03.2008r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2007r.

Bobrowniki, marzec 2008 Realizacja budżetu Gminy Bobrowniki w 2007 roku. Część opisowa. Budżet Gminy Bobrowniki na 2007 rok po ostatniej nowelizacji uchwałą Rady Gminy Bobrowniki Nr X/56/2007

Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 04 lutego 2008 roku w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr 4/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 04 lutego 2008 roku Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.2) oraz § 4 pkt 6 Regulaminu...

Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach

ZARZĄDZENIE Nr 32/2007 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 31 grudnia 2007 roku Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późn. zm.1) ZARZĄDZAM, co następuje : § 1 Z dniem 1 stycznia 2008 roku powołuję Panią...

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14 stycznia 2008 roku Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.[1]), art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późn....

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia "regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzednicze"

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 10 stycznia 2008 roku Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.[1]) w związku z art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz....

Zarządzenie Nr 1/2008 z dnia 02.01.2008r.(w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy)

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 02 stycznia 2008 roku Na podstawie art. 33, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.[5]) Z A R Z Ą D Z A M co, następuje : § 1 Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu...

Zarządzenie nr 31/2007 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 18.12.2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2007 rok.

Zarządzenie nr 31/2007 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 18.12.2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2007 rok. Na podstawie art.188, ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 pkt1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych(Dz. U. z dnia 20 grudnia 2005 r.) oraz parag. 9, pkt 1, uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr III/18/2007 z dnia 16.01.2007...

Zarządzenie nr 30/2007 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 03.12.2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2007r.

Zarządzenie nr 30/2007 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 03.12.2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2007 rok. Na podstawie art.188, ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 pkt1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych(Dz. U. z dnia 20 grudnia 2005 r.) oraz parag. 9, pkt 1, uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr III/18/2007 z dnia...