Zamówienia i konkursy 2012 - 2017

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dotyczącej inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rachcin, Gmina Bobrowniki – działki o nr ewid. 192, 209, część działki nr 156 i dz. Nr 186”

W nawiązaniu do otrzymanego pisma o objaśnienie treści SIWZ na zadanie Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rachcin Gmina Bobrowniki działki i o nr ewid . 192, 209, część działki nr