Wybory samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dyżury członków Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrownikach

Dyżury członków Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrownikach. Lp. Nazwisko i imię Data Godziny od - do

Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 7 października 2010r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipnie

I N F O R M A C J A Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 7 października 2010 r. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz § 11 us

Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 7 października 2010r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrownikach

I N F O R M A C J A Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 7 października 2010 r. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz § 11 us

Informacja

Informacje na temat wyborów samorządowych udostępnione są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: www.pkw.gov.pl