Prezydenckie (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja USC o możliwości pobrania w dniu 3 maja 2015 r. zaświadczenia o prawie do głosowania

Informuję, że w dniu 3 maja 2015 r. (niedziela) wystąpi możliwość pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania w Wyborach Prezydenta RP. Zaświadczenia będzie można pobierać w Urzędzie Gminy Bobrowniki (pokój nr 24) w godz. 13:00 - 15:00. Małgorzata Grudowska Kierownik USC Bobrowniki

Materiały informacyjne PKW

Na prośbę KBW Włocławek zamieszczamy materiały informacyjne dotyczące Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: TERMIN I TECHNIKA GŁOSOWANIA UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNI

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Bobrowniki

Informujemy, że skład OKW na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podany został w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki nr 23 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. ZARZĄDZENIE Z ZAŁĄCZNIKIEM

Plakat informacyjny Krajowego Biura Wyborczego

Szanowni Państwo, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na 10 maja b.r. Krajowe Biuro Wyborcze zleciło przygotowanie plakatu informacyjnego (w załączniku). Plakat jest przeznaczony dla jst, aby mogły w przystępny sposób przekazać mieszkańcom podstawowe informacje dot. głosowania w najbliższych wyborach...

Informacja

Informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zawarte są na stronie www.pkw.gov.pl