Projekty uchwał Rady

Projekt Uchwały Nr XVII/.../2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 12.11.2013 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Bobrowniki do Kujawsko-Pomorskiego Samorzadowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza".

Projekt

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Bobrowniki

 z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Bobrowniki do Kujawsko – Pomorskiego  

                   Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                        o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Unii Europejskiej.

 

§ 3. Gmina Bobrowniki zostanie członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia po podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia stosownej uchwały.

 

§ 4.  Szczegółowe warunki przekazywania corocznej składki członkowskiej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków zostały określone w Statucie Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”

 

§ 5. Wyznacza się Pana Tadeusza Grzegorzewskiego Wójta Gminy na przedstawiciela Gminy Bobrowniki reprezentującego Gminę (członka zwyczajnego) Stowarzyszenia w Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza”.

 

§ 6. Wykonanie uchwały poprzez podpisanie deklaracji członkowskiej przystąpienia do Stowarzyszenia powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.1.2013 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2013 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1341
04 listopada 2013 12:16 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [statut_europakujawipomorza_2013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 listopada 2013 12:15 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)