Komisje: plany i sprawozdania

Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów na 2008r.

 

 

 

P L A N P R A C Y

KOMISJI ROLNICTWA, BUDŻETU I FINANSÓW na 2008 rok.

 

Terminy posiedzeń

Tematyka posiedzeń

Sierpień

  1. Analiza realizacji budżetu i zamierzeń

gospodarczych za I półrocze 2008 roku.

2. Sprawy bieżące.

Grudzień

1. Analiza projektu budżetu na 2009 rok.

2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2009 rok

 

Zatwierdzony na Sesji Rady Gminy Bobrowniki

w dniu 28 grudnia 2007 roku

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2008 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1564
05 maja 2008 14:26 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.