Regulamin

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin korzystania z sal gimnastycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki

Załącznik do Uchwały nr VIII/52/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 września 2015 r.

Regulamin okresowych ocen pracowników

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Bobrowniki, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bobrowniki oraz dyrektora samorządowej instytucji kultury dla którego organizatorem jest Gmina...

Regulamin zasad przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Regulamin zasad przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Bobrowniki został przyjęty Zarządzeniem nr 35/2015 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 15 maja 2015 r.

Regulamin gospodarowania ZFŚC w UG, GOPS, GPP w Bobrownikach

Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnej Bibliotece Publicznej