Statut (2003)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut Gminy

U C H W A Ł A Nr VII/40/2003 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Bobrowniki Na podstawie art.169, ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.Nr 78, poz. 483 ) i art. 3, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz....