Decyzje celu publicznego

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów we wsi Polichnowo Gmina Bobrowniki.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyrażenia zgody na relizację przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów we wsi Polichnowo Gmina Bobrowniki