Wybierane oferty lata 2012 - 2017

Wybierz rok

Informacja o zawarciu umowy na zadanie pn."Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy ulicy: Grunwaldzkiej, Książąt Mazowieckich i Władysława Jagiełły w miejscowości Bobrowniki"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 282944-2014 z dnia 2014-08-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Przedmiotem niniejszego zadania jest Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm przy ulicy: Grunwaldzkiej o pow. 168 m², ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm o długości 120mb, uło...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: "Dostawa kruszywa z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 0-61 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych".

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 219486-2014 z dnia 2014-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Dostawa kruszywa z recyklingu - gruzu betonowego o granulacji 0-61mm do remontu nawierzchni dróg gminnych w ilości około 1000 ton. Termin składania ofert: 2014-07-21