Przetargi

Wybierz rok

Informacja o zawarciu umowy na zadanie pn: "Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy ulicy: Grunwaldzkiej, Książąt Mazowieckich i Władysława Jagiełły w miejscowości Bobrowniki".

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 282944-2014 z dnia 2014-08-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Przedmiotem niniejszego zadania jest Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm przy ulicy: Grunwaldzkiej o pow. 168 m², ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm o długości 120mb, uło...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy ul. Grunwaldzkiej, Książąt Mazowieckich i Władysława Jagiełły w miejscowości Bobrowniki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bib.ugbobrowniki.pl Bobrowniki: Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy ulicy: Grunwaldzkiej, Książąt Mazowieckich i Władysława Jagiełły w miejscowo

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Dostawa kruszywa z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 0-61 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych".

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 219486-2014 z dnia 2014-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Dostawa kruszywa z recyklingu - gruzu betonowego o granulacji 0-61mm do remontu nawierzchni dróg gminnych w ilości około 1000 ton. Termin składania ofert: 2014-07-21

Informacja o zawarciu umowy na zadanie pn: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w miejscowości Bobrownickie Pole działka nr 393 oraz miejscowości Polichnowo - działka nr 87 i część działki nr 10/1 Gmina Bobrowniki"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 219332-2014 z dnia 2014-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w miejscowości Bobrownickie Pole -działka nr 393 oraz w miejscowości Polichnowo - działka nr 87 i ...

Informacja o zawarciu umowy na zadanie pn: "Zakup mikrobusu 9-osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich".

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 180122-2014 z dnia 2014-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę jednego fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu typu Minibus wyprodukowanego w roku 2014, zgodnego z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ - szczegółowym opisie przedmiotu...