Udzielone zamówienia: 2010, 2012, 2014, 2015

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa na zadanie pn. Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z wozem ascenizacyjnym oraz przeszkolenie personelu (1osoba)

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 367382-2014 z dnia 2014-11-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Zamówienie obejmuje zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym oraz przeszkolenie personelu (jednego pracownika). Przedmiot dostawy: a) jedna sztuka b) wóz asenizacyjny - 1 szt. Miejsce dostawy: Ur

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie zadania "Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki dla potrzeb Gminy Bobrowniki

Informacja Informuję, że w dniu 14 lutego 2014 roku w Urzędzie Gminy Bobrowniki pomiędzy Gminą Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki, a firmą REMICO Sp. z o.o. ul. Rogatka 20 C; 62-860 Opatówek została zawarta umowa na wykonanie zadania: "Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki dla potrzeb Gminy

Informacja o zawarciu umowy

Informacja W dniu 29 kwietnia 2010 roku w Urzędzie Gminy Bobrowniki pomiędzy Gminą Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki a Zakładem Usług Wiertniczych "STUDWIERT" Pokrzywno 132, 86-330 Mełno została zawarta umowa na wykonanie zadania: "Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bobrownickie Pole oraz budowa sieci...