Dofinansowania

Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w 2016 roku

Wnioski o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest - nabór trwa do 11 lutego 2016 r.


Do dnia 11 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Bobrowniki przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina bobrowniki otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dofinansowaniem objęte będą koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w wysokości do 1 000 zł. na każdą 1 Mg . Pozostała kwota, przewyższająca kwotę dofinansowania, będzie pokryta przez właściciela nieruchomości.

 

Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

 

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Wykonawcą zadania obejmującego prace z zakresu usuwania azbestu na terenie Gminy bobrowniki będzie jedna firma wybrana w drodze przetargu, która na zlecenie Gminy dokonywać będzie demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia. Wyroby zawierające azbest muszą być usunięte do końca 2032 roku. Zachęcamy do składania wniosków w Urzędzie Gminy. 

 

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny poniżej.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.01.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Gruntami Inwestycji i Spraw Gospodarczych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Leszek Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2016 08:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kostrzewski
Ilość wyświetleń: 912
12 stycznia 2016 08:38 Karol Kostrzewski - Dodanie załącznika [rozporzadzenia_ministra_gospodarki_z_dnia_13_grudnia_2010_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2016 08:38 Karol Kostrzewski - Dodanie załącznika [wniosek_o_przyznanie_dofinansowania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2016 08:28 Karol Kostrzewski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)