Komisje: plany i sprawozdania - archiwum

Plany pracy Rady

Plan pracy
Rady Gminy Bobrowniki na 2004 rok


Termin posiedzenia Tematyka posiedzenia
Styczeń 1. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Bobrowniki na 2004 rok.2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wskaźników procentowych przy naliczaniu dodatku mieszkaniowego.3. Przedstawienie protokołów z posiedzeń komisji Rady.
Kwiecień 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za 2003 rok2. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2003 rok3. Rozpatrzenie wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących realizacji budżetu i działalności Wójta Gminy za 2003 rok4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 rok.5. Zatwierdzenie planów pracy Rady i Komisji RG.
Czerwiec 1. Analiza wniosków z posiedzeń stałych komisji rady.2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Sierpień 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji budżetu za I półrocze 2004 roku,2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku3. Informacja Wójta Gminy o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego
Listopad 1. Ustalenie stawek podatków i opłat na 2005 rok
Grudzień 1. Przyjęcie budżetu na 2005 rok2. Uchwalenie planów pracy Rady i Komisji Rady Gminy na 2005 rok

Zatwierdzony na Sesji Rady Gminy
W dniu 06 kwietnia 2004r.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1272
12 marca 2008 23:04 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu