Przetargi

Wyjaśnienie do SIWZ Hala

 

 

 

Bobrowniki, dnia 29.09.2008r.

 

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania dotyczące przygotowania oferty na zadanie

inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem

przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach ”

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień :

 

I . Odpowiedzi na pytania:

 

  1. Brak dokumentacji elektrycznej na stronie przetargu.

  2. Proszę o dosłanie rysunków na tablice rozdzielcze
    - Tq - 1 szt.
    - RB - 1 szt.
    - RT - 1 szt.

Proszę o dosłanie rysunków, które są niezbędne do wyliczenia ceny
powyższych tablic.

 

3. W poz. 80 przedmiaru robót elektrycznych ilości jest 6 szt opraw
natomiast pozycji materiał 40 szt. opraw. Proszę o wyjaśnienie.

odp. – poprawiono (wg załącznika)

 

4. W dostarczonym kosztorysie nakładczym brak 1 szt. drzwi aluminiowych D-5

(zestawienie stolarki – 6szt; kosztorys – 5 szt.)

 

odp. – w związku ze zmniejszonym zakresem robót

 

5. W dostarczonym kosztorysie nakładczym brak 9 szt. drzwi wewnętrznych D-2

(zestawienie stolarki – 24; kosztorys – 15szt.

 

odp. – w związku ze zmniejszonym zakresem robót

 

6. Projekt techniczny przewiduje ułożenie płyt stropowych kanałowych na łączniku (nad

parterem 7,5 kN/m2; nad piętrem 4,5 kN/m2). W kosztorysie nakładczym

uwzględniono tylko 5 elementów płyt stropowych i do tej ilości doliczono wieńce i

zbrojenie. Ilość ta jest zbyt mała dla wykonania stropu zgodnie z projektem

technicznym a w dalszych nakładach brak jest innego rozwiązania konstrukcyjnego.

 

odp. – w związku ze zmniejszonym zakresem robót (płyty 7,5kN/m2)

 

7. W dostarczonych nakładach zaniżono ilość rynien.

 

odp. – w związku ze zmniejszonym zakresem robót

 

8. W projekcie technicznym wrysowano 3 szt. podgrzewacze wody o pojemności 150

litrów, a dostarczony kosztorys nakładczy w tej pozycji uwzględniają montaż 3 szt.

baterii klinicznych.

 

odp. – jak w podanym wcześniej załączniku (hala-bobrowniki-IN-nakłady-21-22.pdf)

 

9. Istnieją bardzo duże rozbieżności pomiędzy ilością okien w zestawieniu stolarki do

projektu technicznego względem kosztorysu nakładczego. W kosztorysie zaniżono

ilości okien do wyceny.

 

odp. – w związku ze zmniejszonym zakresem robót

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.09.2008r.
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 września 2008 09:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 4222
30 września 2008 09:13 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika.
30 września 2008 09:10 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.