Przetargi

Wyjaśnienie dotyczące SIWZ na budowę hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach

 

Bobrowniki, dnia 18.09.2008r.

 

Dotyczy: SIWZ na Budowę hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrowniach.

 

  1. Dotyczy załącznika nr 4 – wykaz robót

Zamawiający uzupełnia zapis punktu IX - 1.4, który otrzymuje brzmienie:

 

wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej jednej roboty budowlanej o porównywalnym charakterze z zakresem niniejszego zamówienia z podaniem wartości, daty wykonania i odbiorcy oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że robota ta została wykonana należycie. Wartość wykonanych robót nie mniejsza niż wartość przedstawionej oferty – Załącznik nr 4 do SIWZ”;

 

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.09.2008r
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2008 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 4584
18 września 2008 12:09 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.