Przetargi

Pytania i odpowiedzi do SIWZ na dostawę samochodu 20 osobowego "BUS" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Bobrowniki, dnia 15.09.2008r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: zapytania do SIWZ na dostawę samochodu 20 osobowego (BUS – 19+1 )

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy

Bobrowniki.

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści autobus rejestrowany na podstawie homologacji fabrycznej i badań technicznych oraz wszystkimi niezbędnymi do rejestracji dokumentami /rejestracja na autobus 20 miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych /, co jest zgodne z art. 68 ust. 17 pkt 4) ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. z późn.zm. oraz z prawem zamówień publicznych?

 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zawarty w SIWZ zapis: „ posiadający homologację oraz przystosowany do przewozu osób na wózku inwalidzkim potwierdzone opinią rzeczoznawcy

+ dopuszczenie do ruchu”.

 

Pytanie 2:

 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pojazd o mocy masie całkowitej 5000 kg.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do przetargu pojazdu o masie całkowitej 5000 kg. Dopuszczalna masa całkowita minimum 5500 kg.

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.09.2008
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2008 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 4066
15 września 2008 13:38 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.