Komunikaty

30 czerwca br. upływa termin złożenia wniosku o ponowne objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników

Informacja ważna dla rolników i robotników, którym przed 1 stycznia 2015 r. wydano decyzje o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników w związku z wykonywaniem umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina, że z dniem 30 czerwca 2015 r. upływa termin na złożenie w Kasie wniosku o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników w okresie, którego dotyczyła decyzja o ustaniu ubezpieczenia w KRUS, wydana przed dniem 1 stycznia 2015 r., z uwagi na objęcie ubezpieczeniami społecznymi w ZUS z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 

Podstawa prawna

1. art. 4 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1831)

2. art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 704). 

Więcej informacji dotyczących wyżej wymienionych przepisów znajduje się na stronie www.krus.gov.pl 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2015 07:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kostrzewski
Ilość wyświetleń: 1193
02 czerwca 2015 07:49 (Karol Kostrzewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)