Komunikaty

Informacja o sesji Rady Gminy Bobrowniki w dniu 30 października 2014 roku.

Bobrowniki, dnia 23.10.2014 r. 

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

Zwołuję na dzień 30 października 2014 roku (czwartek) na godzinę 12,00 XXIII Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

 5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bobrowniki na lata 2014 – 2020.

 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Bobrowniki w roku szkolnym 2013/2014 (prezentacja).

 15. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 16. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 17. Wolne wnioski i zapytania.

 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Gajewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23 października 2014
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jankowska Edwarda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2014 12:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1305
23 października 2014 12:43 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)