Komunikaty

Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 17 września 2013 roku na godzinę 12/00

Bobrowniki, dnia 06.09.2013 r.

 

                                                          Pan/i/

                                                                     .....................................................................

 

    Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594)

 

     Zwołuję na dzień 17 września 2013 roku (wtorek) na godzinę  12,00 XVI Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

 5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2013 – 2025.

 8. Informacja z realizacji budżetu Gminy Bobrowniki w I półroczu 2013 roku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3 i 4 wraz z udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Bobrowniki              w budynku w miejscowości Stare Rybitwy 11 w drodze bezprzetargowej.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji                i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Błotkowa, Kelerka, Rumunek.

 12. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 13. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 14. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.09.2013 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2013 07:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1399
10 września 2013 07:33 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)