Komunikaty

Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 29 marca 2012 r. na godz. 12,00

Bobrowniki, dnia 20.03.2012r.

 

                                                          Pan/i/

                                                                     .........................................................................

 

     Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

     Zwołuję na dzień 29 marca 2012 roku (czwartek) na godzinę 12,00 IX Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2012 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bobrowniki środków stanowiących fundusz sołecki.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2012 roku.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach" oraz uchwalenia jej Statutu.

 9. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 10. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 11. Wolne wnioski i zapytania.

 12. Zakończenie obrad.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.03.2012 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2012 10:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1371
20 marca 2012 10:35 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.