Komunikaty

Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 29 grudnia 2011 roku na godz. 12,00

 

Bobrowniki, dnia 13.12.2011r.

 

Pan/i/

.........................................................................

 

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

Zwołuję na dzień 29 grudnia 2011 roku na godzinę 12,00 VIII Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2011 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2011 – 2016.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia działek gminnych w miejscowości Gnojno.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bobrowniki.

 13. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2012 rok.

 14. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 15. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 16. Wolne wnioski i zapytania.

 17. Zakończenie obrad.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.12.2011 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2011 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1599
15 grudnia 2011 14:38 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.