Komunikaty

Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 25 sierpnia 2011 roku na godz. 11/00

Bobrowniki, dnia 16.08.2011r.

 

                                                                  Pan/i/       

                                                                                                                                                     

                                                                             ........................................................... 

                                                                                                                                                                                                                                        

       Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

 

      Zwołuję na dzień 25 sierpnia  2011 roku (czwartek) na godz. 11,00 VI Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad :

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór sekretarza obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4.   Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

5.   Przyjęcie protokółów z posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

      Bobrowniki na lata 2011 – 2016.  

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2011 rok.

8.   Informacja z realizacji budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2011 roku.

9.   Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

10.  Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy

11.  Wolne wnioski i zapytania.

12.  Zakończenie obrad.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.08.2011r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2011 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1717
17 sierpnia 2011 14:58 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.