Komunikaty

Porządek obrad II Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 06.12.2010r. na godz. 10/00

 

Bobrowniki, dnia 30.11.2010r.

 

                                                                  Pan/i/

                                                                                       

                                                                             ...........................................................      

                                                                                                                                                                                                                                               

       Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

      Zwołuję na dzień  06.12.2010 roku (poniedziałek) na godz.10,00 II Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad :

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór sekretarza obrad.

3.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy

4.  Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Bobrowniki.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowniki.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Bobrowniki do   

     Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady  

     Gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Marian Gajewski

                                                                    

                                                                   

               

                                                                    

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.11.2010r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2010 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1587
01 grudnia 2010 11:19 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.