Komunikaty

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 12.08.2010r. na godz. 10/00

Bobrowniki, dnia 03.08.2010r.

 

                                                                  Pan/i/

                                                                                       

                                                                             ...........................................................      

                                                                                                                                                                                                                                               

       Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

      Zwołuję na dzień  12 sierpnia 2010 roku (czwartek) na godz.10,00 XXVI Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

 

Porządek obrad :

 

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Wybór sekretarza obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2010 r.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Bobrowniki wykraczające poza podstawę programową.  

7.    Informacja z realizacji budżetu Gminy Bobrowniki w I półroczu 2010 roku.

8.    Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

9.    Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.08.2010r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 sierpnia 2010 08:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1967
10 sierpnia 2010 08:46 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana treści dokumnetu.
10 sierpnia 2010 08:46 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana treści dokumnetu.
10 sierpnia 2010 08:45 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.