Aktualności

Porządek obrad XVII Sesji rady gminy Bobrowniki zwołąnej na dzień 29.12.2008r. na godz. 10/00

                                                                       Bobrowniki, dnia 12.12.2008r.

 

 

                                                   Pan/i/

                                                              ……………………………………………………..

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

       Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

 

      Zwołuję na dzień 29 grudnia 2008 roku (poniedziałek) na godz.10,00 XVII Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

 

Porządek obrad :

      1.  Otwarcia obrad i stwierdzenie quorum.

      2.  Wybór Sekretarza obrad.

      3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

      4.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Bobrowniki.

      5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok.

      6.  Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Bobrowniki na 2009 rok.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowniach do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
  2.  Podjęcie uchwały w sprawie w uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Gminie Bobrowniki na lata 2009 – 2013 (załącznik - prezentacja w formie elektronicznej).
  4. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2009 rok.
  5. Przyjęcie protokółów Komisji stałych Rady Gminy.
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  7. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie obrad.

     

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.12.2008r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 grudnia 2008 11:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 3592
24 grudnia 2008 11:17 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.