Aktualności

Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 23 września 2008r.

 

 

 

Bobrowniki, dnia 15.09.2008r.

 

 

Pan/i/

 

 

.......................................................

 

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

 

Zwołuję na dzień 23 września 2008 roku (wtorek) na godz.10,00 XV Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad :

1. Otwarcia obrad i stwierdzenie quorum.

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Bobrowniki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok.

5a. Podjęcie uchwały w sprawie kredytu długoterminowego.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Bobrowniki lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie budowy i finansowania studni głębinowych na terenie Gminy Bobrowniki – zatwierdzenie gminnego programu.

  3. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

  4. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

  5. Wolne wnioski i zapytania.

  6. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.09.2008
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2008 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 3617
15 września 2008 13:44 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.