Aktualności

Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 19.08.2008r.

 

Bobrowniki, dnia 08.08.2008r.

 

 

Pan/i/

 

.......................................................

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

 

Zwołuję na dzień 19 sierpnia 2008 roku (wtorek) na godz.10,00 XIV Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad :

1. Otwarcia obrad i stwierdzenie quorum.

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Bobrowniki.

5.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2008r.

6. Przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2008 rok.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Bobrowniki.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowniki do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe”

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie likwidacji SPZOP w Lipnie.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom.

  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

  7. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

  8. Wolne wnioski i zapytania.

  9. Zakończenie obrad.

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.08.2008r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2008 07:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 3382
13 sierpnia 2008 07:51 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.