Aktualności

Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 12 listopada 2013 r. na godz. 12/00

Bobrowniki, dnia 04.11.2013 r.

 

                                                          Pan/i/

                                                                     .....................................................................

 

    Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustwy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594)

 

     Zwołuję na dzień 12 listopada 2013 roku (wtorek) na godzinę  12,00 XVII Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

 5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2013 r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2014.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowniki do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza".

 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 14. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 15. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.11.2013 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2013 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1889
04 listopada 2013 11:51 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)