Aktualności

Wybierz rok

Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w 2015 roku

Bobrowniki, dnia 09.01.2015 r. O K Ó L N I K Informuję, że po raz kolejny istnieje możliwość złożenia przez Gminę Bobrowniki wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu. W związku z powyższym osoby zainteresowa

Okólnik

Bobrowniki, dnia 19.04.2012 r. O K Ó L N I K

Okólnik - zgłaszanie strat (ujemne skutki przezimowania zbóż)

Bobrowniki, dnia 15.03.2012 r. O K Ó L N I K

Ogłoszenie o zmówieniu na ułożenie chodników z kostki brukowej w miejscowości Bobrowniki

Ogłoszenie o zamówieniu na ułożenie chodników z kostki brukowej w miejscowości Bobrowniki Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10; 87 – 617 Bobrowniki ogłasza przetarg ograniczony dla firm z terenu Gminy Bobrowniki na: - ułożenie chodników z kostki brukowej w ilości około 710 m², - ułożenie krawężników...