Komunikaty - archiwum

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na 21 lutego 2008 roku na godz. 10

Bobrowniki, dnia 12.02.2008r.


Pan/i/
A/A
.........................................

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Zwołuję na dzień 21 lutego 2008 roku (czwartek) na godz.10,00 XI Sesję Rady Gminy Bobrowniki.
Porządek obrad :
1. Otwarcia obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Bobrowniki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Bobrownikach
prowadzonej w miejscowości Gnojno.
6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rachcinie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok.
8. Przyjęcie protokółów z posiedzeń Komisji Rady Gminy.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
10. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 2663
05 marca 2008 00:33 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu